معرفی دامنه college.

اگر در زمینه هاى آموزشى فعالیت دارید و علاقه به گسترش زمینه ى کارى خود دارید

college.

براى شما ساخته شده است .
college. براى یک مدرسه و یا موسسه ى نو پاى آموزشى و حتى براى مراکز و دانشگاه هاى بنام هم مورد استفاده قرار میگیرد و با انتخاب این نام حس تجسم آموزشى بودن و تاثیر گذارى از همان لحظه ى اول به مخاطب منتقل مى شود .
براى مثال مدرسه ى ثامن الائمه با انتخاب نام پسوند دامنه ى college. دیگر نیازى به توضیح ندارد تا با بانک یا موسسه ى خیریه اشتباه گرفته نشود و به این صورت
www.samen.college
زمینه ى کارى سایت کاملاً قابل درک است ، ولى به این شکل
www.samen.com
نیاز به توضیح است که این وب سایت براى چه منظورى است .

جهت ثبت دامنه به پنل کاربری مراجعه کنید.

عضویت در بلاگ

 

No Comment.