معرفی دامنه green.

وب سایت هایی با پسوند دامنه ى Green. به سرعت در حال گسترش هستند و هدف تمامى آنها منتهى می شود به ایجاد فضایى مناسب تر براى سیاره ى زمین .
اشخاص و شرکتها و تولید کننده ها و حتى انجمن هاى شهرى و محیط زیستى تحت این هدف مشترک میتوانند از پسوند دامنه ى Green.
استفاده کنند .

اگر شما هم در زمینه هاى احترام به محیط زیست و بهبود بخشیدن به آن تلاش میکنید با انتخاب این پسوند دامنه  در گسترش این فرهنگ زیبا و مهم ، قدمى رو به جلو برداشته اید و هدف کاریه شما براى دیگران متمایز مى گردد .
نام وب سایت میتواند از یک کاراکتر تا ۶۴ کاراکتر باشد که این نام ها به دلیل تازه بودن این پسوند هنوز ثبت نشده و قابل استفاده هستند .

جهت ثبت دامنه به پنل کاربری مراجعه کنید.

عضویت در بلاگ

 

No Comment.