معرفی دامنه love.

دامنه ى love. یکى از چندین پسوندى است که به تازگى(مى ٢٠١۵) براى گسترش و تخصصى شدن نام هاى دامنه در دنیاى اینترنت وارد شده است .
شاید براى شما جالب باشد که بدانید موارد استفاده ى love. چیست ؟
در اینجا برخى از این موارد را براى شما آوردهایم؛
این پسوند که به دوست داشتن و عشق مربوط است ، در انسان احساس محرک و برانگیزنده اى ایجاد میکند و براى رها کردن احساسات و خاطرات و نشان دادن عشق بین انسانها و حتى عشق به یک سرگرمى ویا هرچیزى که مورد پسند وعشق انسانها است استفاده میشود .
براى استفاده ى درآمد زا از این پسوند دامنه میتوان صنایع و خدمات جشن عروسى را مثال زد که با بوجود آوردن سایت هایى با نام عروس و داماد و پسوند love. و یا خدمات عروسى با این پسوند استفاده میشود ، و یا وب سایت هایى براى اشتراک داستان هاى رمانتیک و یا نمایش شعر و نقاشى و پند هاى مربوط به روابط دوستانه در خارج از ایران با این پسوند دامنه که بازدید کنندگان با دیدن love. جذب این وب سایت ها میشوند

و چه چیزى از عشق قوى تر است ؟

جهت ثبت دامنه به پنل کاربری مراجعه کنید.

عضویت در بلاگ

 

No Comment.