معرفی دامنه press.

press. یک پسوند دامنه ى مناسب براى ژورنالیست ها و خبرگذارى ها و مجلات است که خبرهاى جدید را تحت پوشش قرار مى دهد . همچنین براى انتشارات ها و نظریه پردازان مورد استفاده قرار مى گیرد .
press. اعتبار وب سایت شما را بالا میبرد تا مردم با خیال راحتترى اخبار و نوشته هاى شما را مطالعه کنند و ببینند.با داشتن این پسوند دامنه نام وب سایت و هدف آن از صنایع و وب سایت هاى دیگر متمایز می شود و حس خبرى و اشتراک گذارى بیشترى به بینندگان وب سایت القا میکند . همچنین از استفاده هاى دیگر این پسوند دامنه داشتن صفحه هاى وابسته مثل بلاگ است که به مخاطبان امکان اشتراک گذارى اخبار و مطالب خودشان را میدهد .
و این امکانات به اضافه ى این پسوند خیل عظیمى از بازدیدکنندگان را به وب سایت شما جارى میکند .

جهت ثبت دامنه به پنل کاربری مراجعه کنید.

عضویت در بلاگ

 

No Comment.