ثبت انواع دامنه سایت در کوتاه ترین زمان ممکن

در صورتی که خیلی سریع میخواهید دامنه مورد نظر خود را ثبت نمایید، از ثبت کننده دامنه لایک وب استفاده کنید.
دامنه ی مورد نظر خود را همراه با پسوند وارد نمایید.

.com  .ir  .design  .online  .site  .club  .help  .link قیمت دامنه

پسوندسالهزینه ثبت نامهزینه انتقالهزینه تمدید
com.144,000 تومان 0 تومان هیچکدام
ir.110,000 تومان 0 تومان هیچکدام
net.145,000 تومان 0 تومان هیچکدام
co.1100,000 تومان 0 تومان هیچکدام
info.148,000 تومان 0 تومان هیچکدام
me.145,000 تومان 0 تومان هیچکدام
org.155,000 تومان 0 تومان هیچکدام
co.ir.15,000 تومان 0 تومان هیچکدام
tel.160,000 تومان 0 تومان هیچکدام
us.140,000 تومان 0 تومان هیچکدام
biz.130,000 تومان 0 تومان هیچکدام
tv.1130,000 تومان 0 تومان هیچکدام
asia.155,000 تومان 0 تومان هیچکدام
in.120,000 تومان 0 تومان هیچکدام
name.142,000 تومان 0 تومان هیچکدام
mobi.140,000 تومان 0 تومان هیچکدام
eu.140,000 تومان 0 تومان هیچکدام
es.140,000 تومان 0 تومان هیچکدام
de.140,000 تومان 0 تومان هیچکدام
cn.1110,000 تومان 0 تومان هیچکدام
cc.182,000 تومان 0 تومان هیچکدام
ca.160,000 تومان 0 تومان هیچکدام
nl.140,000 تومان 0 تومان هیچکدام
pro.160,000 تومان 0 تومان هیچکدام
click.135,000 تومان 0 تومان هیچکدام
at.160,000 تومان 0 تومان هیچکدام
am.1390,000 تومان 0 تومان هیچکدام
audio.160,000 تومان 0 تومان هیچکدام
club.165,000 تومان 0 تومان هیچکدام
co.uk.130,000 تومان 0 تومان هیچکدام
college.1275,000 تومان 0 تومان هیچکدام
co.com.155,000 تومان 0 تومان هیچکدام
design.1199,000 تومان 0 تومان هیچکدام
diet.185,000 تومان 0 تومان هیچکدام
fans.1299,000 تومان 0 تومان هیچکدام
fr.142,000 تومان 0 تومان هیچکدام
gift.185,000 تومان 0 تومان هیچکدام
green.1250,000 تومان 0 تومان هیچکدام
guitars.1100,000 تومان 0 تومان هیچکدام
help.181,000 تومان 0 تومان هیچکدام
hiphop.170,000 تومان 0 تومان هیچکدام
host.1338,000 تومان 0 تومان هیچکدام
hosting.199,000 تومان 0 تومان هیچکدام
it.135,000 تومان 0 تومان هیچکدام
juegos.148,000 تومان 0 تومان هیچکدام
kim.151,000 تومان 0 تومان هیچکدام
link.117,000 تومان 0 تومان هیچکدام
lol.199,000 تومان 0 تومان هیچکدام
love.199,000 تومان 0 تومان هیچکدام
li.151,000 تومان 0 تومان هیچکدام
co.net.146,000 تومان 0 تومان هیچکدام
online.135,000 تومان 0 تومان هیچکدام
photo.199,000 تومان 0 تومان هیچکدام
pics.167,000 تومان 0 تومان هیچکدام
pink.117,000 تومان 0 تومان هیچکدام
poker.117,000 تومان 0 تومان هیچکدام
press.1283,200 تومان 0 تومان هیچکدام
red.117,000 تومان 0 تومان هیچکدام
rocks.130,000 تومان 0 تومان هیچکدام
site.117,000 تومان 0 تومان هیچکدام
tech.117,000 تومان 0 تومان هیچکدام
wf.137,000 تومان 0 تومان هیچکدام
xyz.19,000 تومان 0 تومان هیچکدام

یک فنجان قهوه، مهمان ما باشید


با ما تماس بگیرید


۰۲۱-۲۲۸۷۸۲۵۷