اعضا > مرکز آموزش > دامنه


قوانین و مقررات ثبت دامنه‌های درجه یک و درجه دو تحت پسوند ir.
» شرایط ثبت دامنه با پسوند ir. - حداقل طول دامنه ۳ حرف و...
چگونه می توانم DNS های دامنه ام را تغییر دهم؟
  برای تغییر DNS دامنه های بین المللی مانند .com و .net و .org...